HK FARM - TRĂN TRỞ CÙNG NÔNG NGHIỆP VIỆT

Nông Nghiệp Việt Nam hiện nay thật sự là đáng trăn trở. Đầu tiên là việc lạm dụng phân bón vô cơ, thuốc diệt cỏ thuốc bảo vệ thực vật gây ra tồn dư lớn chất độc hóa học trong đất. Từ đó kéo theo các hệ lụy: thoái hóa đất, ô nhiễm nước - không khí, năng suất canh tác thấp, mất an toàn thực phẩm, tình trạng kháng thuốc của vi sinh vật…

Phương thức canh tác bất cập, lãng phí tài nguyên, cùng với biến đổi khí hậu tạo nên một nền nông nghiệp kém bền vững, gây ra các hệ lụy xã hội và môi trường; người nông dân trở thành công nhân xa xứ thu nhập thấp, người nông dân đốt rừng làm nương rẫy, ô nhiễm môi trường nông nghiệp, mất cân bằng trong thị trường nông sản…

HK FARM - MANG HẠNH PHÚC CHO MỌI NHÀ

MỤC TIÊU

Xuất phát từ nhu cầu đóng góp nhằm phát triển một nền nông nghiệp Việt bền vững, xanh sạch và an toàn dựa trên việc tái sử dụng tài nguyên, nền tảng hóa học hữu cơ cùng với việc phân lập các nhóm vi sinh vật có lợi, các thành viên đã sáng lập HK FARM vào tháng 10 năm 2020.

TẦM NHÌN

CÔNG TY TNHH HK FARM TÂN TRIỀU hướng đến việc thiết lập, phát triển, chuyển giao và nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ vi sinh công nghệ cao, năng suất cao, góp phần cải thiện đáng kể phương thức canh tác và thị trường nông nghiệp Việt.

SỨ MỆNH

  • Cung cấp các giải pháp nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao trên tinh thần hợp lý hóa các quy trình, tái sử dụng tài nguyên và chất thải…
  • Cung cấp các giải pháp xử lý đất trồng và ao đìa nhằm cải thiện tình trạng thoái hóa đất, bạc màu đất, ô nhiễm nước, mất cân bằng mặn…
  • Cung cấp các chế phẩm nông nghiệp hữu cơ vi sinh nhằm cải thiện năng suất canh tác hữu cơ truyền thống.
  • Cung cấp các máy móc và thiết bị nông nghiệp công nghệ cao.
  • Cung cấp các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ xanh sạch, an toàn và chất lượng.