HK FARM - Chính sách bảo hành và đổi trả


-       Chính sách đổi hàng:

 

        Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận hàng, khách hàng sẽ được đổi ng mới nếu sản phm được xác định thuộc lỗi của nhà sn xuất.

 

-       Chính sách trả hàng:

 

        Trường hp ng hóa, giá cả không đúng với thỏa thun khi mua hàng, khách hàng có quyn trả lại hàng. Việc tr hàng được thc hin trong vòng 07 ngày k từ ngày khách hàng nhận được hàng.